ВЪНШНИ СВEТОДИОДНИ ЕКРАНИ    ВЕЛО-РЕКЛАМИ   EMF екраниране

Иновациите и технологиите са двете страни на една монета. Те са в основата на икономическия напредък, здравните системи, образованието и инфраструктурата. 21-ви век се утвърждава като ера на иновациите и технологиите. Без тях е немислима съвременната цивилизация. Технологичните и иновационните революции навлизат в изцяло нови сектори, базирани на чиста енергия, безопасност на транспорта, интелигентни сгради и инфраструктура, био- и наностуктури. Новите технологии и продукти радикално променят бизнес практиките, както и живота на всички, които имат достъп до техните ефекти. Три световни патенти новости от 2019 г. за рязко подобряване ефективността на масовата реклама и маркетинга може да изтеглете от ТУК.

 

LED screens   CYCLE ADVERTISING   EMF shielding

Innnovation and Technology are the two sides of a coin and the primary drivers to development. The global transfer of innovation accelerates business development. The gradual evolution of innovation and technology underpin economic advances, improvements in health systems, education, and infrastructure. 21-st century expressed as the era of Innovation and Technology, as progression is based on analysis and proper understanding of facts but not on assumptions. The technological and innovation revolutions are emerging from entirely new sectors, based on renewable energy, safety transport, smart buildings and infrastructure, telecommunications, biotechnology, and nanotechnology. Technologies and innovative products are transforming business practices across the economy, as well as the lives of all who have access to their effects.

 

 

   
 

See more patented innovation at video-portal of Balkan Innovation Center:  www.binnovationcenter.eu/video.html 

The page is under reconstruction ...

  © 2007 - 2019 Copyrights by George Tonchev

InventorTonchev@gmail.com  +359 876 403 727

http://www.free-counter-plus.com